.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Thôi mà…

Đường về… hết thật sao anh!?
Chỉ còn dốc đứng lên gành đá treo
Dưới kia đổ xuống… lại đèo
Chông chênh trên đá tai mèo…. bước chân

Lặng nghe sương thấm dần dần
Lặng nghe những tiếng mưa gần đâu đây
Lặng nghe thương nhớ vơi đầy
Lặng nghe say tỉnh trả vay cõi đời

Anh còn nhặt được nụ cười
Thì gắng giữ lấy mà vui tháng ngày
Em cầm một thoáng hương say
Như là ảo ảnh chân mây…… thôi mà…

Thu Phong


Advertisements