Riêng mang


Chờ chi những buổi… bình minh
Giọt sương hong nắng …. hóa mình… nào vương
Chẳng thể níu những lời… thương
Thì tránh xa những quãng đường hoang …mơ

Rung làm chi nhạc …tình cờ
Để nhung để nhớ những giờ không nhau
Niềm vui chỉ thoảng qua mau
Chiều buông day dứt ngàn lau rối bời

Ngày qua… vắng bóng mặt trời
Tối thui ..thiếu nắng… ngậm ngùi… riêng mang…

ThuPhong 29042009

 

Advertisements