Níu…

Níu đường xanh những hàng cây
Níu cơm níu áo đổi thay tình người

Níu gió đã có mây trời
Níu ta ở lại…chỉ người ta thương

Níu ong bướm có phấn hương
Níu quên có nhớ vấn vương có tình

Em đi ta ở một mình
Níu chi nhau nữa…khi hình bóng chia

Nguyên Thoại

Níu…


Níu bờ con sóng dập dình
Ngày qua tháng lại oằn mình diết da

Níu buồm ngọn gió la đà
Lênh đênh khắp chốn vẫn là bên nhau

Giấc mơ níu lấy đêm sâu
Tỉnh ra chỉ thấy một màu nhớ nhung

Ơi người xa mãi nghìn trùng
Gió mây níu chữ tương phùng ngân nga

30/07/2009
Thuphong

Advertisements