.

Mặc kệ hạ

Thôi em mặc kệ hạ
Mặc trời xanh nôn nao
Mặc gió đùa với lá
Mây bay tận trên cao

Thôi em kệ mùa hạ
Em không thích ngắm sông
Anh đừng có mà rủ
Lục bình tím …mặc lòng !

Nước trôi… ai chẳng biết
Thì nó vẫn trong xanh
Mắc mớ chi mà hỏi
Đâu quen biết chi anh

Ai thả diều trong gió
Ai thả tình vào thơ
Tiếng sáo thì xa lắc
Quen biết gì …vu vơ !

Thôi đừng hỏi nữa nhé
Làm người ta rối tinh
Lời hạ đùa thỏ thẻ
Đâu dám ngỏ lòng mình

13/07/2009Thu Phong

Advertisements