.

Tháng bảy

Cạn hè đã tháng bảy người ơi
Xác ve mưa gió cũng tan rồi
Phượng hồng rũ cánh trên tàn biếc
Mây xám dường như lững thững trôi

Cạn hè tháng bảy rã rời đêm
Mưa rơi chẳng có chút êm đềm
Gió chi lay mãi hồn cô quạnh
Em nhớ người rồi… lại nhớ thêm

Thương ai thưở ấy lạc bến mưa
Áo mỏng chớm thu gió lạnh lùa
Biền biệt ra đi chẳng ngoảnh lại
Làm buồn con chữ …tội tình chưa!

Tháng bảy người đi chẳng chịu về
Nghe từng chiều xuống lạnh dần tê
Vấn mong gom lá mùa thu cũ
Vẫn đợi người xưa nhớ hẹn thề…

07/2009
Thu Phong

Advertisements