Lòng chẳng ơ hờ như bến vắng
Nên tình rụng xuống nhói con tim

Advertisements