.

Vắng…

Phố thị nhiều khi vắng tiếng cười
Tìm hoài chẳng thấy một bờ vui
Bâng khuâng gõ cửa phương trời ngóng
Lặng lẽ men chân lối sỏi mời
Còn đó hàng thông từng ước hẹn
Vẫn đây bến nước đã chia phôi
Bao năm đường mộng cài then kín
Mặc thuở ngây thơ mãi ngủ vùi

21/03/2011
Thu Phong

Advertisements