Mừng ta

Ừ nhỉ, mừng ta thêm một tuổi

Bao nhiêu chiếc lá rụng xuống rồi

Bao nhiêu đắng ngọt đã từng nếm

Hoàng hôn nghe cũng lắm buồn vui


Những mùa mật ngọt ai mà đếm

Giờ còn đăng đắng nữa mà thôi

Xuân khẽ khàng nha, xuân thương mến

Để gió hát ru cát sỏi chơi


Ừ nhỉ, còn thu tàn sắp hết

Rượu đào mấy thưở cũng đã vơi

Thôi đem góp nhặt từng chiếc lá

Men nồng ủ lại lắng men đời


Bao nhiêu chua chát nào ai nhớ

Nếm thêm chút nữa có sao đâu

Này người, còn chút tình ngây dại

Đốt hết lên đi cả muộn sầu


Đời đã cho gì vui mấy bữa

Dấu yêu hai mảnh vẫn chơ vơ

Quay mặt còn nghe nhiều day dứt

Món nợ trần gian vẫn dây dưa


Món nợ trần gian còn mấy mùa…

25/07/2010

Thu Phong

Advertisements