Mong…


Tặng bé Trang

Mong hạt nắng về thăm ngõ nhỏ
Có ngọn gió lấp ló nhìn theo
Xuân sang nửa mộng còn treo
Kẻ chờ, người đợi lưng đèo gió mây

Như muôn thuở một vay, một trả
Bước theo nhau nghiệt ngã kiếm tìm
Chân trời biền biệt cánh chim
Sân sau ngập lá, giàn bìm tím hoa

Biết bao giờ cành đa kết trái
Để màu mây ươm lại sắc hồng
Ân tình thôi bước long đong
Một đôi tim nhỏ vui trong xuân kề…

01/01/2010
Thu Phong

Advertisements