.

Họa thơ Hoa Cát

Cô gái hái sen

Thong thả buông thuyền giữa nước xanh
Mái chèo khua nhẹ động xung quanh
Môi hồng má ửng sen thua sắc
Mắt biếc tóc nhung nón lệch vành
Thỏ thẻ lời đưa chim cũng lặng
Du dương giọng thoảng nắng thôi hanh
Tay thon nâng nụ hương thuần khiết
Dâng Phật đôi bông vọng ước thành

05/07/2010
Y.H Thu Phong

Advertisements