.

  

 

  

 

 

 

 

Xa lạ…

Ta thương những giọt nắng
Rơi xuống thềm sông xưa
Ta thương những hạt mưa
Chìm vào miền quên lãng

Chiều trôi trong tĩnh lặng
Lang thang nhặt thơ xưa
Tháng năm hình như vắng
Những tiếng cười đong đưa

Đâu rồi ngày thu cũ
Buồn vui xếp cho vừa
Đâu rồi hàng liễu rủ
Sương choàng vai ưu tư

Bây giờ chợt lướt qua
Tên đã thành xa lạ
Một mai có gặp nhau
Chắc mình thành sỏi đá…

08/06/2011
Thu Phong

Advertisements