.

Họa thơ Nguyên Thoại

.

Có một ngày…

Đã có một ngày
Níu tay cha mẹ
Tôi bước vào đời
Buồn vui san sẻ

Cuối con ngõ bé
Một nếp nhà tranh
Ba trái tim đỏ
Chia đều cơm canh

Đã có một ngày
Mẹ cho bút sách
Mở cánh cửa đời
Tôi ngu ngơ bước

Anh con thuyền ước
Ghé lại bến tôi
Ngọt, đắng chia cả
Níu gần xa xôi

Đã có những ngày
Chữ tâm, chữ nhẫn
Nép bóng vai gầy
Lấp đầy dòng trôi

25/07/2011
Thu Phong

Advertisements