Thôi nhé

Xa rồi cánh nhạn lẫn hồn thơ
Dứt áo người đi khuất bụi mờ
Một nẻo trời không thương với nhớ
Bao ngày túi rỗng mộng cùng mơ
Buồn mùa xuân tới đành xuân đợi
Tủi tháng hạ qua vẫn hạ chờ
Thôi nhé nghiêng lòng vùi tiếng hẹn
Muôn lời ước muốn gửi hư vô

10/08/2011
Thu Phong

Advertisements