.

Họa Bó tay  Nguyên Thoại

Hoài xanh…

Kỷ niệm hoài xanh
Ươm từng nỗi nhớ
Nơi nào cũng anh

Sau lưng là xuân
Trước mặt là hạ
Mùa nao cũng từng…

Đêm qua gió nổi
Xào xạc ngoài sân
Thương hoài chiếc lá

Muốn xuống thuyền nhỏ
Rời bến đi xa 
Mà sao tiếc nuối
Cứ hoài lân la

Nơi nào cũng anh
Ươm từng nỗi nhớ
Kỷ niệm hoài xanh

07/07/2011

Thu Phong

Advertisements