.

Đà Lạt

Họa thơ Hoàng Thứ Lang

Bài họa 3

Đà Lạt

Năm tháng kéo nhau trôi cái vèo
Tôi về Đà Lạt giữa thông reo
Bên này thúy liễu bò lên dốc
Lối đó khăn mây vắt đỉnh đèo
Thác đổ ầm ào đâu tiếng hẹn
Hồ nằm lặng lẽ chẳng tình theo
Bao nhiêu mật ngọt bao mơ ước
Đã lạc về xa với kiếp nghèo

17/08/2011
. Thu Phong

Advertisements