.

Chờ...

.
Chờ…

Đã tàn rồi mùa hạ
Lá sấu rụng đầy đường
Cơn bão xa như nhắc
Cẩn thận nhé mến thương

Anh đi vào dĩ vãng
Em dệt áng thơ buồn
Mùa qua trong nuối tiếc
Sầu ghé lại luôn luôn

Em chờ ngày cúc trắng
Về ươm nụ bên hiên
Trong vườn thu hàm tiếu
Anh đóa cười hồn nhiên…

30/07/2011
Thu Phong

Advertisements