.

Thu xa... đông gần

Thu xa… đông gần

Mùa thu vừa đi xa…
Đã nghe chiều gọi nhớ
Những con đường lá đổ
Níu bước mình bâng khuâng

Hình như có vầng trăng
Ôm nỗi niềm xưa cũ
Đêm đêm nhòm song rủ
Về miền quê xa xôi

Rất êm ả mùa trôi
Gom đầy tay sắc nắng
Những cánh cò bình lặng
Chở năm tháng về xuôi

Có nghe không người ơi
Thoáng tiếng ai vừa gọi
Con đò hoài trông đợi
Có về khi đông sang…

13/10/2011
Thu Phong

Advertisements