.

Thong dong

Bài xướng:

Thong dong

Lâu rồi hai đứa chẳng cùng nhau
Chuyện vãn đông tây chụm mái đầu
Hóng gió trà chanh thong thả dạo
Về làng trăng gió nhẩn nha câu
Nong tằm tới vụ đầy tơ quý
Ruộng lúa vào mùa ắp gạo châu
Đời đó an nhàn vui chứ nhỉ
Cớ chi cứ mãi chuốc u sầu

18/10/2011
.Thu Phong

Advertisements