.

Sinh ly biệt, sinh ly biệt, ưu tùng hà lai vô đoạn tuyệt…
Họa thơ Linh Tâm

Trốn…

Cuộc đời là thế cũng nhiều khi
Muốn bỏ hết thôi tiếc nuối gì
Mặc tuổi xuân qua tình chẳng mất
Dù mùa hạ tới nợ không đi
Nhìn nhau lí lắc vui nhiều bữa
Ngoảnh mặt ủ ê giận lắm kỳ
Người hỡi hay là ta trốn quách
Không cần tạm biệt với chia ly

24/10/2011
Yên Hà

Advertisements