Biết mấy …

Sóng cả thuyền người đã lạc đâu
Mình tôi ngơ ngác giữa muôn lầu
Giơ tay hứng trọn mầu mây tím
Dõi mắt đong đầy sắc lá nâu
Bìm ngó rêu trèo xanh biếc dậu
Sương giăng gió thổi bạc phơ đầu
Bao mùa theo bóng đàn chim nhạn
Ta nhớ người quên biết mấy sầu

23/10/2011
Thu Phong

Advertisements