.


Tròn cung mộng
(Thương tặng hai con Tân Hạnh)

Lảnh lót chim khuyên cất giọng vàng
Bên thềm sương sớm nhẹ nhàng tan
Đóa hồng tách nụ chờ dương hé
Cỏ biếc dang tay đón nắng tràn
Háo hức vườn xuân đôi bướm lượn
Bồng bềnh lối sỏi vạn hương lan
Chừng như niềm ước tròn cung mộng
Tíu tít ngàn vui đậu phím đàn

03/08/2011
Thu Phong

Advertisements