.

Mừng ta

Ừ nhỉ, mừng ta thêm một tuổi
Bao nhiêu chiếc lá rụng xuống rồi
Bao nhiêu đắng ngọt đã từng nếm
Hoàng hôn nghe cũng lắm buồn vui

Những mùa mật ngọt ai mà đếm
Giờ còn đăng đắng nữa mà thôi
Xuân khẽ khàng nha, xuân thương mến
Để gió hát ru cát sỏi chơi

Ừ nhỉ, còn thu tàn sắp hết
Rượu đào mấy thưở cũng đã vơi
Thôi đem góp nhặt dăm chiếc lá
Soi miền thơ dại lắng men đời

Bao nhiêu chua chát nào ai nhớ
Nếm thêm chút nữa có sao đâu
Này người, còn chút tình ngây dại
Đốt hết lên đi cả muộn sầu

Đời đã cho gì vui mấy bữa
Dấu yêu hai mảnh vẫn chơ vơ
Quay mặt còn nghe nhiều day dứt
Món nợ trần gian vẫn dây dưa

Món nợ trần gian còn mấy mùa…

25/07/2010
Thu Phong

Advertisements