Cảnh cũ người đâu thật quá buồn

Họa thơ Hoàng Thứ Lang

Hoài cảm

Cảnh đấy người đâu thật quá buồn
Nghe từng giọt nhớ khẽ khàng tuôn
Đây thềm hoa tím ghi lời hẹn
Đó rặng tre xanh chở gió luồn
Thuở ấy đôi chim dìu dập mãi
Giờ này một bóng não nề luôn
Ân tình còn đó sao đành nỡ
Tách bến về riêng bỏ mặc nguồn

07/07/2011
. Thu Phong

Advertisements