.

Vội chi

Mười lăm năm lẻ bộn mùa rời
Bao bước thăng trầm níu bóng tôi
Mái tóc từng ngày thêm bạc nữa
Làn da mỗi lúc kém tươi rồi
Ân tình vẫn giữ thương còn đậm
Kỷ niệm đang gìn nhớ chẳng vơi
Thề hẹn hồn nhiên cùng nhẫn cỏ
Thênh thang cõi nợ vội chi người

Thu Phong

Advertisements