Bài xướng

Tố nữ

Kết gió đan mây ướp mộng lành
Khen nàng tố nữ vẽ trong tranh
Lời trao khiết khiết như sen nụ
Ý thoát nhu nhu tựa liễu cành
Tóc điểm trâm ngà pha huyết dụ
Tay đeo xuyến ngọc ẩn vân xanh
Thiên thai sáo gợi niềm thương cảm
Mộ khách đôi giòng gọi vấn danh

NHT

Bài thơ đầu tiên

Thiếu phụ

Gió mát từ đâu gọi giấc lành
Mơ người thiếu phụ đẹp hơn tranh
Môi sen mọng mọng đua hồng đoá
Vóc liễu thon thon sánh trúc cành
Óng ả tóc mây khoe sợi mượt
Trong ngần mắt ngọc ánh hồ xanh
Reo muôn khúc nhạc tình lưu luyến
Vẫn mộng hôm nào được biết danh

Thu Phong

Advertisements