.

Lạc bước

Lạc bước

Thơ viết đôi dòng gửi tới ai
Hòa bao thương nhớ tháng năm dài
Ngàn câu khắc khoải con thuyền mộng
Vạn ý dập dìu giọt nắng mai
Đã ước chung lần nâng chén rượu
Từng mơ riêng buổi dựa bờ vai
Trăng sao còn hẹn ngày mờ tỏ
Chỉ mỗi mình ta lạc bước hoài

18/12/2011
Thu Phong

Advertisements