.

Cầu Long Biên

Ấp ủ

Vẫn ước rồi đây sẽ có chiều
Cung đàn ngỏ hết khúc thương yêu
Mây bay Bãi giữa xôn xao lắm
Liễu rủ Hồ Tây bịn rịn nhiều
Chiếc lá ươm vàng hồn đã gửi
Khung trời bàng bạc mộng đang thêu
Thời gian từng giọt nôn nao quá
Ấp ủ trong mơ có một điều

03/01/2012
Yên Hà

Advertisements