.

MĐ-32
Bài thơ Đan áo

Đông về đan áo gửi người thương
Canh gác ngày đêm giữa chiến trường
Giữ dải sơn hà hiền gấm vóc
Gìn thềm lục địa vững gân xương
Cha từng xuống biển thuyền xây lũy
Mẹ đã lên non đá dựng tường
Mỗi bước rừng chông ngăn lối giặc
Ngàn đời sách sử rạng muôn chương

Thu Phong

.

Advertisements