.

Đợi người xa

MĐ-17: ĐỢI NGƯỜI XA

Bên đường cội sữa đã tàn hoa
Mèo lén tìm chăn ngủ góc nhà
Bến Bạc âu sầu sương trắng dãi
Sông Hồng nhàn nhạt nắng vàng pha
Anh đi mỗi dặm lòng tan nát
Em ngóng từng đêm lệ nhạt nhòa
Có lẽ năm nay trời lạnh sớm
Hong giường, ủ chiếu đợi người xa

05/11/2011
Thu Phong

Advertisements