.

Đông sầu

ĐÔNG SẦU

Trời gọi đông về lạnh giá thêm
Bao nhiêu kỷ niệm xốn xang tìm
Này sông gió rũ ngàn lau úa
Nọ phố mưa vùi một bóng im
Nắng ẩn vào mây hoa nắng lạc
Trăng lui tới biển mặt trăng chìm
Mình ôm đóa mộng ngày xưa ấy
Chẳng gợi mà sầu nặng trĩu tim.

3/11/2011
Thu Phong

Advertisements