.

Vàng làm chi hỡi cải

Cảm tác thơ anh Nguyên Thoại

Vàng làm chi hỡi cải

Vẫn một màu hoa cải
Trải vàng khắp bến sông
Như ngọn đèn khắc khoải
Thắp nỗi lòng hoài trông

Gió heo may vời vợi
Tóc theo gió buông lơi
Từng sợi từng sợi mượt
Đếm năm tháng trong đời

Vẫn một màu hoa cải
Vàng bến lở bến bồi
Dòng sông xanh trôi mãi
Con thuyền hoài lênh đênh

Vàng làm chi hỡi cải
Tiếng hẹn đã lỡ rồi
Người theo thuyền đi mãi
Tiếng buồn hoài lên ngôi….

16/03/2012
Thu Phong

Advertisements