.

Tháng ba
 
Anh có trở về với tháng ba
Hoa sưa đã rụng trắng hiên nhà
Đường xưa cỏ biếc bờ vai lẻ
Lối cũ trăng đầy giấc mộng xa
Giọt nhớ tròng trành vin gió thoảng
Ngày trôi chậm chạp níu mây tà
Vườn xuân đã muộn chiều xuân muộn
Lặng lẽ bên thềm chiếc bóng ta

22/03/2012
Thu Phong

Advertisements