.

Chỉ thắm ngày xưa

Người đã quên chăng cái thuở đầu
Đôi mình chỉ thắm buộc tay nhau
Thề non muôn kiếp không ngày nhạt
Hẹn biển ngàn năm chẳng phút sầu
Nào quản xa xôi thương vẫn đậm
Đâu màng biền biệt nhớ càng sâu
Trời xuân cánh én đang ươm mộng
Người đã quên chăng cái thuở đầu

23/03/2012
Thu Phong

Advertisements