Hoa bọ cạp vàng

.

Thì thầm…

Vậy là thêm một năm nữa
Niềm vui nỗi buồn nhiều lên
Chẳng thể mang ra đếm được
Bao nhiêu gian khó qua thềm

Tháng ba ngày buồn như cỏ
Trời nồm nhà cũng đọng sương
Áo xưa mang ra hong lại
Rưng rưng khóe mắt niềm thương

Tháng ba còn vương rét sót
Nàng Bân đan áo xong chưa
Mà nghe ngoài kia xào xạc
Gió đùa lá rụng trong mưa

Tháng ba dẫu nhiều day dứt
Mầm hoa còn ủ trên cành
Thì thầm một trời da diết
Sẽ về thơm ngát… nay mai…

16/03/2012
Thu Phong

Advertisements