Mãi chờ

Ai biết chăng ai

Em đã chờ anh suốt mấy mùa
Mà sao năm tháng vẫn còn chưa
Xuân về những tưởng làn mây ghé
Hạ tới nào hay ngọn gió đùa
Lối hẹn vườn xưa tràn nỗi nhớ
Câu hò bến cũ chạnh lòng đưa
Lời thương trót gởi may nhờ có
Ai biết chăng ai chuyện ấy vừa

09/04/2012
Nguyên Thoại

Mãi chờ

Em đã chờ anh suốt mấy mùa
Phai tàn sắc nắng nhạt mầu mưa
Ngày sang lặng lẽ màn sương dạt
Tối lại chênh vênh ngọn nến đùa
Chẳng hiểu đường xưa người có nhớ
Nào hay lối cũ mộng còn đưa
Lời thương thoi thóp trong đêm lạnh
Ủ biết bao chăn cũng chẳng vừa

09/04/2012
Thu Phong

Advertisements