.

                                       37.                              

 Lặng lẽ

Giã biệt nhau rồi đã cách xa
Trăng treo từ thuở… vẫn không già
Hương lan lần lữa từng xuân tới
Bóng phượng phai mờ mỗi hạ qua
Mãi đợi con thuyền, thuyền lẩn khuất
Hằng mong ngọn gió gió la cà
Bên thềm sóng bạc ngùi thương nhớ
Lặng lẽ dần tàn… một kiếp hoa!

20/04/2012
Thu Phong

Advertisements