.

38. Xao xác

Mới đó mà giờ đã hết xuân
Ngày thu lá rụng cũng đang gần
Vừa tàn phượng đỏ mây che lối
Đã nở cúc vàng nắng ngập sân
Cánh nhạn tung trời… mong mỗi bữa
Bàn tay bấm đốt…tính  từng lần
Ngoài kia xao xác màn sương lạnh
Biết đến khi nào… hỡi cố nhân!

21/04/2012
Thu Phong

Advertisements