.

Họa “Nước mắt” thơ Nguyên Thoại

60. Đã vội

Bát nước buông tay đổ xuống rồi
Cung đàn cố khẩy lạc mùa vui
Như mưa sầm sập dây mưa trĩu
Tựa nắng chói chang giọt nắng ngùi
Khấp khểnh con đường xâu bạc nắn
Lao đao mảnh ruộng nén vàng thui
Thương câu đùm bọc tình thân ái
Đã vội về đâu dưới đất vùi

28/04/2012
Thu Phong

Advertisements