.

59.

Lối cũ

Lối cũ tôi về bạn ở đâu?
Rêu phong phủ kín lối lên lầu
Đường mong người tới đường xanh cỏ
Sóng đợi trăng treo sóng bạc đầu
Ngõ quạnh mưa tràn phai đá xám
Vườn tàn lá rụng ngập sân nâu
Dáng ai vẫn lạc chân trời ảo
Nỗi nhớ chìm trong vạn lệ sầu

12/05/2010
Thu Phong

Advertisements