.

62.

Vườn thơ lưu luyến…

Vườn thơ ngày ấy đã tiêu điều
Cỏ lấn rêu chờm nhạt dấu yêu
Liễu rũ cành phơi sương lại đổ
Sen tàn đóa rụng gió còn trêu
Duyên hờn bước chậm… thờ ơ bước
Ngày giận chiều phai… khắc khoải chiều
Biết đến bao giờ người trở lại
Cho tràn lối nhỏ tiếng cười  thêu

06/ 05/ 2012
Yên Hà

Advertisements