67.

Thỏ thẻ

Cội sấu đơm hoa lấm tấm rồi
Ươm vàng sắc nắng trải muôn nơi
Ngày xuân lặng lẽ dong về núi
Tháng hạ bâng khuâng đến với đời 
Cùng gió cành xanh thong thả vẫy
Theo chiều tóc bạc khẽ khàng rơi
Dường như xa lắm mùa ly biệt
Chợt thoáng hương xưa thỏ thẻ lời

25/05/2012
Yên hà

Advertisements