.

68.

Bài xướng
Xin còn mãi nhé

Thiên thần bé xíu của tôi ơi
Ngó dọc nhìn ngang nhắng quá trời
Xúc xắc leng keng tong tả vẫy
Tua rua xấp xõa ríu ran chơi
Tay xinh níu cả trăng sao nắng
Chân nhỏ băng qua núi biển đồi
Cổ tích hiện về trên thảm cỏ
Xin còn mãi nhé nét vui tươi

27/05/2012
Yên Hà

Advertisements