.

71.

Họa Tiếng đàn tôi của Nguyên Thoại

Thành hoài niệm

Hàng xóm bên kia mất dạng rồi
Cây đàn treo vách ngó nhìn tôi
Mây đan phím đợi mây ôm núi
Gió quyện dây mơ gió níu đồi
Bỏ cánh hoàng lan chôn dưới mộng
Quên mùi dương liễu thoảng trên ngôi
Bao năm bao tháng thành hoài niệm
Rêu phủ xanh um một góc đời

03/06/2012
Yên Hà

Advertisements