hoaxoan

Họa tiếp bài tháng ba của Nguyên Thoại sau bài Thì thầm của Thu Phong

Tháng Ba

Trời thả chiếc khăn sương mềm
Dịu dàng cỏ êm mượt lối
Xuân chi cho lòng thêm rối
Nghiêng chiều bổi hổi liễu buông

Xa rồi ai có còn thương
Mùa xưa con trăng mộng ước
Dòng đời chênh vênh mất được
Thời gian nối bước về xuôi

Giấc mơ môt thuở đem vùi
Bao nhiêu bùi ngùi dấu nhớ
Chạnh bước người đi người ở
Nào hay trắc trở mịt mù

Tháng ba buổi ấy giã từ
Trời còn khóc dư thương mến
Tháng ba hoa xoan hiển hiện
Tím lòng một mối tình câm

29/03/2012
Linh Lan

Advertisements