.


Nơi ấy em về
Nơi ấy một thời đã mến yêu
Hôm nay kỷ niệm nhắc bao điều
Đây hàng phượng vỹ màn sương rủ
Đó gốc bằng lăng ngọn gió trêu
Mực tím thư tình day dứt mãi
Trời xanh nắng ngọc vấn vương nhiều
Mười năm không gặp người còn nhớ
Giấc mộng hôm nào mới chớm thêu
28/07/2012
Thu Phong


Advertisements