.

Họa Hỡi mây ngàn của Nguyên Thoại

Gió và mây
Kìa mặt trời lên ánh nắng tràn
Trên màu lá biếc chớm thu sang
Lan ươm sắc tím âm thầm đợi
Cúc trỗi mầm xanh lặng lẽ màng
Hương cốm nào đưa trong gió thoảng
Dấu hài ai ẩn dưới chân đan
Rêu phong đã đậm trên miền nhớ
Gió vẫn chờ mây ở cuối ngàn
29/07/2012
Thu Phong
Advertisements