.

Nhớ mẹ

Đã mấy năm rồi mẹ vẫn đây
Lòng con tan nát kể từ ngày….
Khi đau lại mộng bàn tay ủ
Lúc mệt thì thèm chén cháo xay
Hằng nguyện dâng thêm bình nước sớm
Còn mơ tặng tiếp cuốn kinh dầy
Mong người thanh thản miền tiên giới
Thắp nén hương trầm vạn nhớ bay….

08/08/2012
Thu Phong

Advertisements