Nghiêng

Nghiêng đầu xõa tóc vai anh
Muốn mang theo cả ngọt lành mà trao
Sợi này sợi nhớ xôn xao
Sợi này sợi ước thì thào bên nhau

Nghiêng đêm… khép mí muộn sầu
Dao cau nay đã bạc màu thời gian
Còn đây chỉ những mây ngàn
Lang thang với gió chan chan hẹn thề

Nghiêng thương gọi tháng năm về
Đường xưa với bóng trăng kề thềm mơ
Xa xăm vẫn lối cỏ chờ
Nghìn năm nửa mộng còn mơ dáng người

Thu Phong

Advertisements