Gởi người

Chúa nhật an bình một sớm mai
Niềm thương nhớ gởi vượt đêm dài
Xin vườn ước hẹn không rào lối
Mộng nẻo đi về được sánh vai
Cửa Bắc chuông ngân lời nguyện trải
Dòng Hương nước chảy giấc mơ cài
Mười năm gặp gỡ chưa lần đến
Biết cụm mây hồng có nhạt phai

23/10/2013
Nguyên Thoại

 th_4938836

Đợi nắng mai

Những cụm mây hồng đợi nắng mai
Qua bao ngày tháng vượt đường dài
Dù khi đông lạnh sương lùa ngõ
Dẫu lúc hạ nồng gió quấn vai
Vẫn ước đan tay trời mộng dệt
Hoài mong giữ lửa lối thương cài
Trăng kia còn đổi lần tròn khuyết
Bến cũ chung tình chẳng thể phai

27/10/2013
Thu Phong

th_4938836

Một trời luyến lưu

Xuân về nắng sớm rộn nhành mai
Những cánh hoa tiên rực lối dài
Gió núi trông nhìn khi đối mặt
Mây ngàn nán đợi lúc choàng vai
Từng giây mộng gởi lời thương buộc
Mỗi phút tình trao chữ hẹn cài
Giữ trọn vòng tay năm tháng hỡi
Cho ngày hội ngộ chẳng mờ phai

30/10/2013
Nguyên Thoại

th_4938836

Chẳng phôi phai

Vui cùng nắng ngọc buổi ban mai
Cánh gió mang tin vượt dặm dài
Phím nhỏ ngày xây vòng nối chữ
Mơ hồng đêm gửi mộng kề vai
Ly trà nhớ vọng bâng khuâng rót
Chén rượu thương trao ấm áp cài
Hoa sữa bên đường như cũng nhắc
Trăng thề từ thuở chẳng phôi phai

28/10/2013
Thu Phong

Advertisements