bovai

Bờ vai…

Bờ vai nghiêng phía nắng rồi
Muốn cất tiếng gọi đò ơi… ngại ngùng
Ai còn đợi phút tương phùng
Ai chờ giọt nắng tưng bừng mắt reo…

Chiều nay mưa gió hắt hiu
Tôi nghe một ngọn sầu leo ngút ngàn…

11/11/2010
Thu Phong

Hoài thu

Bờ vai chạm lá thu vàng
Đường vô thành nội hai hàng phượng giăng
Ai còn đợi những mùa trăng
Cho câu hò Huế thôi đằng đẵng trông

Người về có nhớ chi không ?
Mà nhành sứ trắng còn ngong ngóng chờ

24/09/2014
Nguyên Thoại

Advertisements